SQLSTATE[HY000] [2013] Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 активност


активност

activity, diligence
————————
activity
————————
activity; function
* * *
(множ)
activity 1
--------
ginger, activity, dynamism

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • активност — (лат activus) 1. живост, подвижност, пргавост, 2. дејство, дејствување …   Macedonian dictionary

 • активност — същ. дейност, действеност, самодейност, деятелност, бързина, енергичност, пъргавост, интензивност, експедитивност същ. дееспособност, работоспособност същ. оживление, трескавост, движение, раздвижване, кипеж същ. енергия, живост, пъргавина …   Български синонимен речник

 • Georgi Parvanov — Infobox President name = Georgi Sedefchov Parvanov Георги Седефчов Първанов order = President of Bulgaria primeminister = Simeon Sakskoburggotski Sergey Stanishev vicepresident = Angel Marin term start = 22 January 2002 term end = predecessor =… …   Wikipedia

 • АКТИВНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ — термин, отражающий скорость набора прочности цементным камнем и количественно характеризующий прочность, достигаемую цементным камнем к 28 суткам твердения (Болгарский язык; Български) хидравлична активност (Чешский язык; Čeština) hydraulická… …   Строительный словарь

 • АКТИВНОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ — свойство агрессивной среды подвергать материалы быстрому разрушению от коррозии (Болгарский язык; Български) корозионна активност (Чешский язык; Čeština) korozní aktivita (Немецкий язык; Deutsch) Korrosionsaktivität (Венгерский язык; Magyar)… …   Строительный словарь

 • АКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВАЯ — мера усвоения материалом тепла, характеризуемая коэффициентом теплоусвоения (Болгарский язык; Български) топлинна активност (Чешский язык; Čeština) tepelná aktivita (Немецкий язык; Deutsch) Wärmeaufhahme (Венгерский язык; Magyar) termikus… …   Строительный словарь

 • анабиоза — (грч anabiosis враќање во животот) биол 1. максимално запирање на животната активност на организмот што подоцна може повторно да се воспостави (на пр, сушење на некои животни и растенија кои подоцна можат повторно да развијат нормален живот ако… …   Macedonian dictionary

 • бензедрин — фарм сулфат на амфетаминот, бел прав, лесно растворлив во вода, со внесување во организмот го зголемува чувството на сигурност, предизвикува зголемен нагон за зборување, желба за работа и за активност, создава навика и предизвикува низа штетни… …   Macedonian dictionary

 • браунијанизам — учење на англискиот лекар Џон Браун (1735 1788) според кое живите суштества се разликуваат од неживите работи по тоа што имаат способност за надразнување, односно со надворешни дејства да бидат поттикнувани на активност според тоа, причината за… …   Macedonian dictionary

 • бум — (анг. boom) 1. врева, сензација 2. шпекулативен потфат, ненадејна активност, неочекуван развој 3. скок на акции на берзата …   Macedonian dictionary

 • вазектомија — (лат. vas сад, грч. ektome сечење) мед. отстранување на семените канали кај маж заради спречување на оплодувањето (стерилизација) притоа не се намалува сексуалната активност како при кастрацијата …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.